Za účelom zabezpečenia korektného fungovania našej webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

DOMÁCE EKONOMICKÉ SPRAVODAJSTVO: Príchod automobilky Volvo je pre Slovensko výbornou správou. Investícia v objeme 1,2 mld. € prinesie ekonomický rast, naštartuje investície v dodávateľských firmách, ako aj tvorbu nových pracovných miest. Automobilka zvýši v regióne Košíc konkurenciu medzi zamestnávateľmi, zvýši tlak na mzdy a zasiahne aj trh s bývaním. (Denník N) | Vláda schválila návrh investičnej zmluvy medzi spoločnosťou EJL Slovakia, ktorá zastupuje skupinu Volvo Cars a Valaliky Industrial Park. Vláda v samostatnom materiáli schválila aj investičný stimul pre EJL Slovakia v požadovanej výške viac ako 267 mil. € vo forme dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Investor vytvorí minimálne 3 300 nových pracovných miest. (www.aktuality.sk) | Na pokračovanie prípravy strategického územia Valaliky pri Košiciach, kde má vyrásť nový závod automobilky Volvo, štát vyčlenil cez 123 mil. €. Štát tak do prípravy parku vloží spolu viac ako 200 mil. €. (TASR) | V nitrianskej automobilke Jaguar Land Rover (JLR) momentálne prebieha kolektívne vyjednávanie medzi vedením a odbormi, keďže pôvodná kolektívna zmluva vyprší o tri mesiace. Hlavnými požiadavkami odborárov je okamžité zvýšenie základu mzdy a tiež zvýšenie príplatku za prácu nadčas na 40 % priemerného zárobku. (Webnoviny) | Zatvorené reštaurácie a protipandemické opatrenia ovplyvnili finančné výsledky Plzeňského Prazdroja Slovensko aj v roku 2021. Spoločnosti sa darilo lepšie než v roku 2020, celkový obrat ako aj zisk však ostali pod úrovňou pred pandémiou. Tržby v roku 2021 dosiahli viac ako 126 mil. €, čistý zisk takmer 11 mil. €. Na daniach firma zaplatila viac ako 48 mil. €. (www.openiazoch.sk) | Prievidzský dodávateľ a distribútor tepla, Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), začal s výstavbou nového zdroja tepla. Náklady na výstavbu zdroja pre Prievidzu sa odhadujú na 18,5 mil. €, pre Nováky na 11 mil. € a Zemianske Kostoľany na 1 mil. €. Firma bude investíciu financovať z úveru 28 mil. €. Časť vo výške 12 mil. € je viazaná na čerpanie eurofondov. (TASR) | Počet firiem, ale najmä žiakov, ktorí sa zapojili do duálneho vzdelávania, sa každoročne zvyšuje. Tento a vlaňajší rok sú v počte žiakov najúspešnejšie od spustenia tohto systému vzdelávania. Za oprávnené výdavky, ktoré zamestnávatelia dávajú pre žiakov v praktickom vyučovaní, dostanú v tomto roku firmy 7,5 mil. €. (Pravda) | Slovenská ekonomika vlani rástla pomaly. Vyplýva to zo správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý zhodnotil hospodárenie Slovenska v stanovisku k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2021. Hrubý domáci produkt v roku 2021 vzrástol o 3 %. Ide však o druhý najpomalší rast spomedzi krajín EÚ, horšie na tom bolo len Nemecko. Kritická situácia podľa NKÚ pretrváva pri čerpaní fondov EÚ. (Trend) | Deficit štátneho rozpočtu Slovenska za prvý polrok medziročne klesol o takmer 55 % na 1,55 mld. €. Na podobnej úrovni bol naposledy v roku 2019, teda ešte pred vypuknutím pandémie. (Denník N) | Rastúce úroky na hypotekárnych úveroch zvýšili záujem dlžníkov o predĺženie fixácie úrokov, keď počas prvého štvrťroka sa refixovalo o polovicu viac hypoték, než je bežné, konkrétne 14,5 %. Analytici odboru finančnej stability Národnej banky Slovenska (NBS) uviedli, že pri refixovaní na dlhšie obdobie boli aktívnejší bonitnejší klienti s vyšším príjmom a dlhšou splatnosťou úveru, ako aj klienti s vyššou sumou finančných aktív. (TASR) | Hodnota platieb kartami vydanými slovenskými bankami prevyšovala v minulom roku hodnotu výberov hotovosti z bankomatov. Výbery v hotovosti z bankomatov predstavovali sumu 15,8 mld. €, platby u obchodníkov na termináloch a v elektronických obchodoch 17,05 mld. €. (Webnoviny) | Ruská invázia na Ukrajinu narušila poľnohospodárske trhy a prudko zvýšila ceny vstupných produktov. Podľa údajov Eurostatu priemerná cena tovarov a služieb v poľnohospodárstve sa v 1. štvrťroku 2022 v porovnaní s posledným kvartálom 2021 zvýšila o 9,5 %. Ceny hnojív vzrástli o 21,2 %, energií a mazív o 17,4 % a krmív pre zvieratá o 9,2 %. Priemerná cena poľnohospodárskej produkcie sa zvýšila o 6 %. (Pravda) | Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny rástla minulý mesiac najslabšie za takmer dva roky, spomalenie rastu však bolo miernejšie, než signalizoval predbežný odhad. Aktivitu vo výrobnom sektore ovplyvnila v júni do veľkej miery produkcia, ktorá zaznamenala prvý pokles za dva roky. (Reuters) | Rast spotrebiteľských cien v eurozóne sa v júni opäť zrýchlil a medziročná miera inflácie dosiahla nový rekord 8,6 %. Pod výrazné zrýchlenie rastu cien sa podpísali najmä ceny energií, ktoré vzrástli medziročne o 41,9 % a ceny potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 8,9 %. (Eurostat) |

Vitajte

vo svete informácií
Informácie tvoria úspech - SIMS tvorí informácie

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

Informácie

Firemné informácie vám umožnia prístup k našej najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR. Informácie zo spravodajstva SIMS vás presvedčia o tom, že práca s nimi môže byť rýchla a ľahká.

Riadenie

Na zabezpečenie presnosti a použiteľnosti vašich údajov je potrebná dobrá úroveň riadenia. Začnite budovaním „základnej pravdy“ - súboru správnych údajov o subjektoch a jednotlivcoch, napríklad od externého poskytovateľa, ako je SIMS, proti ktorému je možné overiť všetky ostatné údaje. Ak svojim údajom môžete dôverovať, rýchlo ich budete môcť škálovať.

Pochopenie

Prezeraním údajov o firmách a ich sieťach - získate širšie pochopenie správania a sféry vplyvu jednotlivca. Dokážete odhaliť zdanlivo neprepojené podniky, ktoré majú skutočného spoločného vlastníka, a pomôže vám odhaliť siete podozrivých podnikov.

Odhalenie

Ak firemné informácie začnete používať inteligentnejšie, zistíte, že súlad s rôznymi aspektmi a každodenné činnosti sú oveľa jednoduchšie. Uvidíte skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, a „zlí herci“ sa budú pred vami ťažšie skrývať.

Integrácia

Objavte naše riešenia, rýchle a spoľahlivé firemné údaje pre rozhodovanie a nepretržité monitorovanie. SIMS poskytuje jedinečný zdroj údajov na identifikáciu, overovanie, skríning a monitorovanie konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov prostredníctvom moderných rozhraní, ktoré sú integrovateľné do vašich existujúcich pracovných tokov.

INFORMÁCIE NA DLANI ALEBO KTO SME
SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.
analýzy a rešerše
Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.
spravodajská agentúra
SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.
najväčší na trhu
SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.
denná aktualizácia
SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.
889613
aktívne podniky
50480
subjekty v kríze
10909
exportéri
15219
importéri
635
firmy s vlastníkom z Cypru
11548
firmy s vlastníkom z Česka
11739
firmy s vlastníkom z Maďarska
2005
firmy s vlastníkom z Poľska
"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"
"Nikto nie je sám dosť múdry"