Pre lepší zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme používateľské prostredie. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

DOMÁCE EKONOMICKÉ SPRAVODAJSTVO: Spoločnosť Terno Real Estate začala výrazne expandovať. Narastajúci počet predajní Terno a Kraj vyústil do prevádzky nového distribučného centra v Ivanke pri Dunaji. Po roku sa logistické centrum rozšírilo o sklad s čerstvými potravinami. (TASR) | Bývalý spolumajiteľ Arca Capital Pavol Krúpa má zaplatiť viac než 32 mil. $ českému podnikateľovi Zdeňkovi Bakalovi za to, že proti nemu viedol dlhodobú vydieračskú kampaň. Rozhodol o tom americký federálny súd v Južnej Karolíne. (SME) | Investičná pomoc pre sociálne podniky už má svojich prvých prijímateľov. Ku koncu mesiaca august dostali úrady práce celkovo 16 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, dohodu podpísali už ôsmi žiadatelia spolu za približne 1,2 mil. €. (TASR) | Pracovníci finančnej správy skontrolovali minulý mesiac 822 podnikateľských subjektov, pričom nedodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 139 prípadoch. (TASR) | Za prvé štyri pracovné dni od zverejnenia výzvy na podávanie žiadostí o návratnú finančnú pomoc pre cestovné kancelárie prijala Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) už 12 žiadostí v celkovej výške 17,4 mil. €. Schéma pomoci pre cestovné kancelárie reaguje na nepriaznivú situáciu, ktorú spôsobila pandémia. (TASR) | V auguste tohto roka bolo na Slovensku zaregistrovaných 6 778 nových osobných automobilov, čo je medziročne menej o 2,9 %. Registrácie malých úžitkových vozidiel (kategória N1) dosiahli v auguste počet 696 vozidiel a oproti rovnakému mesiacu uplynulého roka vzrástli o vyše 15 %. (SME) | Nebyť aktuálnych problémov s nedostatkom polovodičov, automobilový priemysel na Slovensku mohol byť z najhoršieho vonku. Pandémia vlani potrápila väčšinu firiem, ktoré vykazovali dvojciferné poklesy tržieb a ziskov. Najväčší domáci priemyselný segment sa tak dostal na úrovne rokov 2016 a 2017. (Trend) | Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov sa bude meniť. Správa štátnych hmotných rezerv chce zabrániť špekuláciám niektorých firiem pri uzatváraní zmlúv s Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. (Webnoviny) | Slovenská ekonomika sa pre tretiu vlnu pandémie oživuje miernejšie, ale rásť bude aj naďalej. Za celý rok 2021 HDP stúpne o 3,7 %. Vyplýva to z makroekonomickej prognózy na roky 2021 – 2024 Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR. V júnovej prognóze rezort predpokladal rast HDP na úrovni 4,6 %. (TASR) | Do konca tohto roka treba vyčerpať z eurofondov ešte 1,85 mld. €. V priemere by sa tak mesačne malo čerpať aspoň 461 mil. €. Vyplýva to z Informácie o stave implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 k 31. augustu. (Trend) | Augustová inflácia v EÚ narástla o 3,2 %, v eurozóne o 33 %, čo je najvyšší rast za posledných 10 rokov. Jeseň pravdepodobne prinesie podľa odhadov ešte vyššie čísla. Najvýraznejšie ovplyvnili spotrebiteľské ceny energie. (Hospodárske noviny) | Banky v južnej Európe budú patriť k najviac zasiahnutým, ak sa klimatické zmeny nezmiernia, pretože ich klienti sú najviac vystavení riziku prírodných katastrof. Ukázala to štúdia Európskej centrálnej banky, ktorá uskutočnila simulácie pre viac ako 1600 bánk z eurozóny, aby zistila, ako by sa vysporiadali s dôsledkami zmeny klímy. (Denník N) |

Vitajte

vo svete informácií
Informácie tvoria úspech - SIMS tvorí informácie

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

Informácie

Firemné informácie vám umožnia prístup k našej najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR. Informácie zo spravodajstva SIMS vás presvedčia o tom, že práca s nimi môže byť rýchla a ľahká.

Riadenie

Na zabezpečenie presnosti a použiteľnosti vašich údajov je potrebná dobrá úroveň riadenia. Začnite budovaním „základnej pravdy“ - súboru správnych údajov o subjektoch a jednotlivcoch, napríklad od externého poskytovateľa, ako je SIMS, proti ktorému je možné overiť všetky ostatné údaje. Ak svojim údajom môžete dôverovať, rýchlo ich budete môcť škálovať.

Pochopenie

Prezeraním údajov o firmách a ich sieťach - získate širšie pochopenie správania a sféry vplyvu jednotlivca. Dokážete odhaliť zdanlivo neprepojené podniky, ktoré majú skutočného spoločného vlastníka, a pomôže vám odhaliť siete podozrivých podnikov.

Odhalenie

Ak firemné informácie začnete používať inteligentnejšie, zistíte, že súlad s rôznymi aspektmi a každodenné činnosti sú oveľa jednoduchšie. Uvidíte skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, a „zlí herci“ sa budú pred vami ťažšie skrývať.

Integrácia

Objavte naše riešenia, rýchle a spoľahlivé firemné údaje pre rozhodovanie a nepretržité monitorovanie. SIMS poskytuje jedinečný zdroj údajov na identifikáciu, overovanie, skríning a monitorovanie konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov prostredníctvom moderných rozhraní, ktoré sú integrovateľné do vašich existujúcich pracovných tokov.

INFORMÁCIE NA DLANI ALEBO KTO SME
SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.
analýzy a rešerše
Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.
spravodajská agentúra
SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.
najväčší na trhu
SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.
denná aktualizácia
SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.
880121
aktívne podniky
51870
subjekty v kríze
10396
exportéri
14823
importéri
715
firmy s vlastníkom z Cypru
11351
firmy s vlastníkom z Česka
11452
firmy s vlastníkom z Maďarska
2016
firmy s vlastníkom z Poľska
"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"
"Nikto nie je sám dosť múdry"