Za účelom zabezpečenia korektného fungovania našej webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

DOMÁCE EKONOMICKÉ SPRAVODAJSTVO: Sieť nemocníc Svet zdravia chce z plánu obnovy postaviť dve nové nemocnice v Humennom a v Rimavskej Sobote, realizovať prístavbu lôžkového pavilónu v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach a taktiež rekonštruovať oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti v Topoľčanoch. (Webnoviny) | Spoločnosť Váhostav-SK má blízko ku kontraktu na stavbu prechodu pre zver na Kysuciach. Ekodukt je kľúčový, aby štátu neprepadli peniaze z eurofondov na vedľajšiu diaľnicu. Združenie Váhostav – Combin ponúklo cenu 13,6 mil. € bez DPH. (Denník N) | Spoločnosť Mubea Tailored Products, s. r. o., Kežmarok plánuje výstavbu nového závodu v priemyselnom a logistickom areáli Veľká Ida v okrese Košice-okolie. Počíta s vytvorením 355 nových pracovných miest. Predpokladané celkové náklady na výrobnú technológiu predstavujú sumu 90 mil. € a na stavbu 34,7 mil. €. (TASR) | Železnice SR navrhli nákladným železničným dopravcom zvýšenie ceny elektriny o takmer 100 %, tvrdí Asociácia železničných dopravcov Slovenska. Zvýšenie ceny elektriny by podľa nákladných železničných dopravcov znamenalo výrazné zníženie konkurencieschopnosti železničnej dopravy voči cestnej, ale aj voči dopravcom zo zahraničia. (Denník N) | Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo prvú výzvu na výstavbu nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE) z plánu obnovy a odolnosti. Rezort podporí projekty celkovou sumou 18 mil. € bez ohľadu na technológiu, jediným kritériom by mala byť najnižšia cena na výrobu energie. (SME) | Služby ubytovania v rámci cestovného ruchu využilo v marci 299 000 hostí a návštevnosť sa tak zvýšila v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o pätinu. V medziročnom porovnaní mali hotely, penzióny a iné ubytovacie zariadenia 8,8-násobný nárast počtu návštevníkov, čo je však len dôsledok dobiehania úplného lockdownu začiatkom roka 2021. (ŠÚ SR) | Nominálne mesačné mzdy na Slovensku v marci medziročne vzrástli vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach. V šiestich z nich však rast nedokázal udržať krok s infláciou a došlo k poklesu reálnej mzdy. Počet zamestnaných osôb vo väčšine odvetví rástol, najviac v ubytovaní o 7,7 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. (TASR) | Z piatich monitorovaných odvetví slovenskej ekonomiky v marci tržby medziročne stúpli najviac v doprave a skladovaní, a to o 28,9 %. Výraznejší nárast zaznamenali aj tržby vybraných trhových služieb a tiež podniky zaoberajúce sa informačnými a komunikačnými činnosťami. Tržby v priemysle v marci 2022 medziročne vzrástli o 1,4 %. Tržby v stavebníctve sa prepadli o 1,8 %. (www.openiazoch.sk) | Hrubý domáci produkt slovenskej ekonomiky minulý rok vzrástol o 3 %. Horšie na tom bolo len Nemecko, ktorého ekonomicky výkon stúpol o 2,9 %. (Trend) | Finančné domy od začiatku tohto roka rozbehli zvyšovanie sadzieb v takom tempe, aké takmer nikto z odborníkov nečakal. Na zdražovanie zareagovali okamžite ľudia a klienti bánk. Svedčia o tom aj čísla, v marci banky poskytli nové úvery za takmer 3 mld. €. Z toho 1,6 mld. € tvorilo refinancovanie hypoték. Nikdy v histórii si ľudia nezobrali viac úverov na bývanie. (Pravda) | Objem vkladov Slovákov na bežných účtoch za posledné tri roky kontinuálne rastie a aktuálne predstavuje v priemere 6 tis. € na jedného dospelého obyvateľa. Naopak, na termínovaných vkladoch množstvo peňazí z roka na rok klesá, pričom po prepočte tu držia Slováci v súčasnosti v priemere iba necelých 1 900 €. Podľa dát Národnej banky Slovenska bol ku koncu marca objem vkladov obyvateľstva 42,58 mld. €. Na bežných účtoch s nulovým úročením ľudia držali až 26,43 mld. €. (TASR) | Ceny zemného plynu v Európe vo štvrtok strmo vzrástli, keďže prerušenie tranzitu cez kľúčovú trasu na Ukrajine a odvetné kroky Moskvy za sankcie Západu zvýšili riziko obmedzenia dodávok. Európske ceny plynu by mohli zostať na nestálom vzostupnom trende, uviedli to analytici Bloomberg Intelligence. (Pravda) |

Vitajte

vo svete informácií
Informácie tvoria úspech - SIMS tvorí informácie

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

Informácie

Firemné informácie vám umožnia prístup k našej najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR. Informácie zo spravodajstva SIMS vás presvedčia o tom, že práca s nimi môže byť rýchla a ľahká.

Riadenie

Na zabezpečenie presnosti a použiteľnosti vašich údajov je potrebná dobrá úroveň riadenia. Začnite budovaním „základnej pravdy“ - súboru správnych údajov o subjektoch a jednotlivcoch, napríklad od externého poskytovateľa, ako je SIMS, proti ktorému je možné overiť všetky ostatné údaje. Ak svojim údajom môžete dôverovať, rýchlo ich budete môcť škálovať.

Pochopenie

Prezeraním údajov o firmách a ich sieťach - získate širšie pochopenie správania a sféry vplyvu jednotlivca. Dokážete odhaliť zdanlivo neprepojené podniky, ktoré majú skutočného spoločného vlastníka, a pomôže vám odhaliť siete podozrivých podnikov.

Odhalenie

Ak firemné informácie začnete používať inteligentnejšie, zistíte, že súlad s rôznymi aspektmi a každodenné činnosti sú oveľa jednoduchšie. Uvidíte skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, a „zlí herci“ sa budú pred vami ťažšie skrývať.

Integrácia

Objavte naše riešenia, rýchle a spoľahlivé firemné údaje pre rozhodovanie a nepretržité monitorovanie. SIMS poskytuje jedinečný zdroj údajov na identifikáciu, overovanie, skríning a monitorovanie konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov prostredníctvom moderných rozhraní, ktoré sú integrovateľné do vašich existujúcich pracovných tokov.

INFORMÁCIE NA DLANI ALEBO KTO SME
SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.
analýzy a rešerše
Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.
spravodajská agentúra
SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.
najväčší na trhu
SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.
denná aktualizácia
SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.
883860
aktívne podniky
50442
subjekty v kríze
10841
exportéri
15138
importéri
644
firmy s vlastníkom z Cypru
11370
firmy s vlastníkom z Česka
11662
firmy s vlastníkom z Maďarska
2001
firmy s vlastníkom z Poľska
"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"
"Nikto nie je sám dosť múdry"