Za účelom zabezpečenia korektného fungovania našej webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

DOMÁCE EKONOMICKÉ SPRAVODAJSTVO: Elektrotechnická firma Neways Slovakia chce sústrediť výrobu zo svojich dvoch novodubnických prevádzok do jedného výrobného areálu. Investícia do výstavy dosiahne 25 mil. €. V minulom roku firma, ktorá už niekoľko rokov po sebe dosahuje tržby nad 11 mil. €, zamestnávala 400 ľudí. V novom areáli pribudne ďalších 278 pracovníkov. Viac informácií nájdete v Platforme SiMS. (Webnoviny; SIMS) | Tradičný slovenský výrobca matracov Materasso Slovakia v posledných rokoch trvalo zvyšuje tržby aj zisk a nič na tom nezmenila ani pandémia. Spoločnosť v roku 2021 dosiahla tržby viac ako 20 mil. € a zisk medziročne vzrástol o 7 % na takmer 2,1 mil. €. (Trend) | Bratislavské Letisko M. R. Štefánika vybavilo za prvých sedem mesiacov roku 2022 spolu na prílete a odlete 753 424 cestujúcich. V mesiaci júl sa podarilo vybaviť 256 447 pasažierov, čo je najviac od októbra 2019. (SME) | Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (tzv. zelená nafta 2022). Cieľom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Limit je 32 mil. €. (TASR) | Štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP) dostal ďalšiu dodávku skvapalneného zemného plynu (LNG). Lodný tanker s objemom 80 mil. m3 dorazil do Chorvátska. SPP okrem štandardného zásobovania zákazníkov pokračuje s vtláčaním plynu do zásobníkov, pričom súčasný objem zásob radí Slovensko medzi najlepšie pripravené krajiny v Európe. (Webnoviny) | Slovensko je piata najmenej digitalizovaná krajina v EÚ. Napriek novovzniknutému ministerstvu informatizácie sme sa v Indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti prepadli. Horšie sa v Indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti vypracovaného Európskou komisiou za rok 2022 umiestnilo len Poľsko, Grécko, Bulharsko a Rumunsko. (Denník N) | Klimatické ciele EÚ ľudia vnímajú skôr negatívne. Podobné postoje majú aj slovenské firmy. Rýchla zelená transformácia a inovácie môžu byť pritom pre biznis príležitosťou. Pre firmy, ktoré sa výzvam novej klimatickej politiky postavia čelom, prinesie veľké výhody vrátane čerpania finančných zdrojov, či už cez lacné úvery alebo grantové schémy. (www.euractiv.sk) | V nadväznosti na Európsku zelenú dohodu budú mať firmy onedlho povinnosť viesť každoročne takzvaný nefinančný reporting. Jeho presná metodika je ešte v príprave, no firmy budú povinné vykazovať, aký majú vplyv na životné prostredie, férové riadenie či sociálne aspekty podnikania. Tieto dáta budú kľúčové, aby sa firmy mohli uchádzať o lacnejšie úvery, európske granty alebo zákazky pre veľkých, nadnárodných odberateľov. (Denník N; SIMS) | Deň daňového odbremenenia na Slovensku v tomto roku pripadol na 19. augusta, čo je o deväť dní neskôr ako v roku 2015. Celkové bremeno daní ako administratívne vynútených platieb dosiahlo vlani 62,49 % mzdových nákladov na zamestnanca s priemernou mzdou a zamestnanec by potreboval takmer 228 dní na ich zaplatenie. (Pravda) | Nezamestnanosť v SR v júli 2022 klesla na úroveň 6,23 %. Počas posledného roka podľa ministerstva práce klesol počet nezamestnaných o 38 654 osôb. (TASR) | Spotrebiteľské ceny v júli 2022 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 12,8 %, v júni 2022 bola táto hodnota 12,6 %. Medzimesačná harmonizovaná inflácia dosiahla v júli tohto roka 0,6 %, zatiaľ čo v júli minulého roka bola jej hodnota 0,5 %. (ŠÚ SR) | Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v júli 2022 zrýchlilo na 8,9 %, čo je nový rekord. Aj v celej EÚ sa rast spotrebiteľských cien v júli 2022 zrýchlil na 9,8 % z júnových 9,6 %, zatiaľ čo pred rokom dosiahol 2,5 %. (www.openiazoch.sk) | Ceny zemného plynu v Európe pokračovali vo štvrtok v raste a uzavreli obchodovanie na novom rekordnom maxime. Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v septembri na burze v Amsterdame vzrástol o 6,7 % a uzavrel obchodovanie na cene 241 € za megawatthodinu. (Bloomberg) | Stavebná produkcia v eurozóne aj v celej EÚ v júni medzimesačne klesla, ale medziročne sa mierne zvýšila. Podľa prvého odhadu sa stavebná produkcia v júni 2022 oproti máju znížila o 1,3 % v eurozóne a o 1,2 % v EÚ. V medziročnom porovnaní produkcia v stavebníctve v júni 2022 vzrástla v eurozóne o 0,1 % a v EÚ o 0,6 %. (Eurostat) |

Vitajte

vo svete informácií
Informácie tvoria úspech - SIMS tvorí informácie

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

Informácie

Firemné informácie vám umožnia prístup k našej najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR. Informácie zo spravodajstva SIMS vás presvedčia o tom, že práca s nimi môže byť rýchla a ľahká.

Riadenie

Na zabezpečenie presnosti a použiteľnosti vašich údajov je potrebná dobrá úroveň riadenia. Začnite budovaním „základnej pravdy“ - súboru správnych údajov o subjektoch a jednotlivcoch, napríklad od externého poskytovateľa, ako je SIMS, proti ktorému je možné overiť všetky ostatné údaje. Ak svojim údajom môžete dôverovať, rýchlo ich budete môcť škálovať.

Pochopenie

Prezeraním údajov o firmách a ich sieťach - získate širšie pochopenie správania a sféry vplyvu jednotlivca. Dokážete odhaliť zdanlivo neprepojené podniky, ktoré majú skutočného spoločného vlastníka, a pomôže vám odhaliť siete podozrivých podnikov.

Odhalenie

Ak firemné informácie začnete používať inteligentnejšie, zistíte, že súlad s rôznymi aspektmi a každodenné činnosti sú oveľa jednoduchšie. Uvidíte skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, a „zlí herci“ sa budú pred vami ťažšie skrývať.

Integrácia

Objavte naše riešenia, rýchle a spoľahlivé firemné údaje pre rozhodovanie a nepretržité monitorovanie. SIMS poskytuje jedinečný zdroj údajov na identifikáciu, overovanie, skríning a monitorovanie konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov prostredníctvom moderných rozhraní, ktoré sú integrovateľné do vašich existujúcich pracovných tokov.

INFORMÁCIE NA DLANI ALEBO KTO SME
SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.
analýzy a rešerše
Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.
spravodajská agentúra
SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.
najväčší na trhu
SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.
denná aktualizácia
SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.
894676
aktívne podniky
50537
subjekty v kríze
10960
exportéri
15251
importéri
626
firmy s vlastníkom z Cypru
11620
firmy s vlastníkom z Česka
11738
firmy s vlastníkom z Maďarska
2017
firmy s vlastníkom z Poľska
"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"
"Nikto nie je sám dosť múdry"