Za účelom zabezpečenia korektného fungovania našej webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

DOMÁCE EKONOMICKÉ SPRAVODAJSTVO: Vedenie automobilky Jaguar Land Rover v Británii potvrdilo príchod novej generácie známeho modelu Discovery do Nitry. Okrem toho však vo výrobe môže pribudnúť aj prvé vozidlo s čisto elektrickým pohonom. Jeho príchodu praje geopolitická situácia aj dekarbonizačné plány výrobcu. Automobilka Jaguar Land Rover odštartovala produkciu v Nitre v roku 2018. Vlani vyrobila takmer 97 tisíc automobilov a tržby dosiahli 270 mil. €. Viac informácií nájdete v Platforme SiMS. (Hospodárske noviny; SIMS) | Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu českej skupiny PPF, podnikateľa Ing. Mateja Okáliho, českej spoločnosti CzechToll, slovenskej firmy SkyToll, českej firmy TollNet a bratislavskej spoločnosti PaySystem. Výsledkom transakcie bude vytvorenie spoločného podniku ITIS Holding, ktorý je nadobúdateľom akcií a obchodných podielov v spoločnostiach CzechToll, SkyToll, TollNet a PaySystem. Spoločnú kontrolu v novej firme budú mať PPF a p. Okáli. ( www.antimon.gov.sk) | Spoločnosť Západoslovenská energetika (ZSE) by sa mala stať jediným akcionárom firmy Východoslovenská energetika Holding (VSEH). Ministerstvo hospodárstva SR už predložilo do pripomienkového konania zámer prevodu majetkovej účasti štátu. Spoločnosť ZSE sa tak stane 100 % vlastníkom spoločnosti VSEH združujúcej celú skupinu VSE. (Denník N) | Tržby a výnosy celkom v lesnom hospodárstve vlani dosiahli 1,23 mld. €. Medziročne tak vzrástli o 18,2 %. Celkové tržby a výnosy obhospodarovateľov lesa boli na úrovni 582 mil. €. V porovnaní s rokom 2020 stúpli o 29,8 % najmä v dôsledku výrazne vyššieho priemerného speňaženia surového dreva. Lesné hospodárstvo tak za minulý rok vykázalo zisk v objeme takmer 78 mil. €. Vyplýva to zo správy o lesnom hospodárstve za rok 2021. (Webnoviny) | Slovensko v uplynulej dekáde podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) výrazne spomalilo v dobiehaní najvyspelejších štátov EÚ. Zamestnávatelia upozorňujú, že ekonomika potrebuje stabilné a predvídateľné prostredie. Na Slovensku sú brzdou vysoké regulačné bariéry pre podnikateľov, ale tiež nízka vymožiteľnosť vlastníckych práv. Nedoriešená a často sa meniaca legislatíva prispieva k nízkemu záujmu o Slovensko zo strany inovatívnych firiem. (TASR) | V oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem dochádza na Slovensku v posledných rokoch k zmenám. Firmy začínajú viac fungovať zodpovedným a udržateľným spôsobom. Väčšiemu zapojeniu firiem do aktivít spoločenskej zodpovednosti však stále bráni zložitý právny a daňový systém. Vyplýva to z výsledkov štúdie medzinárodného think tanku Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe. (www.openiazoch.sk) | Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union nesúhlasia s návrhom ministerstva zdravotníctva, podľa ktorého sa už dlžníkom na zdravotnom poistení nemá obmedzovať prístup k plánovanej zdravotnej starostlivosti. Navrhuje tiež zrušenie reštrikcií pre ľudí, ktorí majú podlžnosť z minulosti, no v súčasnosti zdravotné odvody platia. (TASR) | Ak vláda neprijme dodatočné opatrenia, deficit verejnej správy by mal v roku 2023 mierne klesnúť, následne v rokoch 2024 a 2025 vzrastie až k úrovni 4,5 % hrubého domáceho produktu. Vyplýva to z aktualizovanej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Dôvodom je inflácia, ktorá sa spolu so spomalením reálneho rastu vo verejných financiách prejavuje najprv vyššími príjmami a do zvýšenia verejných výdavkov sa premietne s oneskorením. (SME) | Aktuálny prudký rast cien nehnuteľností by nemal v nasledujúcom období pokračovať. Negatívny vplyv inflácie na spotrebu, sprísňovanie menovej politiky a ekonomický vývoj budú pôsobiť na ceny nehnuteľností skôr tlmiaco, najmä pre negatívny dosah na domácnosti. Konštatujú to analytici úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska. (www.openiazoch.sk) | Ratingová agentúra Moody’s zverejnila najnovšie hodnotenie pre Slovensko. Aj napriek tomu, že náš rating zostáva na úrovni A2, agentúra zhoršila výhľad zo stabilného na negatívny. Dôvodom je najmä naša vysoká energetická závislosť od Ruska. (Webnoviny) | Reálne príjmy domácností na jedného člena v krajinách združených v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj v prvom kvartáli tohto roka v priemere klesli o 1,1 %. Príjmy domácností sa znížili, hoci hrubý domáci produkt na obyvateľa reálne vzrástol o 0,2 %. (SME) |

Vitajte

vo svete informácií
Informácie tvoria úspech - SIMS tvorí informácie

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

Informácie

Firemné informácie vám umožnia prístup k našej najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR. Informácie zo spravodajstva SIMS vás presvedčia o tom, že práca s nimi môže byť rýchla a ľahká.

Riadenie

Na zabezpečenie presnosti a použiteľnosti vašich údajov je potrebná dobrá úroveň riadenia. Začnite budovaním „základnej pravdy“ - súboru správnych údajov o subjektoch a jednotlivcoch, napríklad od externého poskytovateľa, ako je SIMS, proti ktorému je možné overiť všetky ostatné údaje. Ak svojim údajom môžete dôverovať, rýchlo ich budete môcť škálovať.

Pochopenie

Prezeraním údajov o firmách a ich sieťach - získate širšie pochopenie správania a sféry vplyvu jednotlivca. Dokážete odhaliť zdanlivo neprepojené podniky, ktoré majú skutočného spoločného vlastníka, a pomôže vám odhaliť siete podozrivých podnikov.

Odhalenie

Ak firemné informácie začnete používať inteligentnejšie, zistíte, že súlad s rôznymi aspektmi a každodenné činnosti sú oveľa jednoduchšie. Uvidíte skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, a „zlí herci“ sa budú pred vami ťažšie skrývať.

Integrácia

Objavte naše riešenia, rýchle a spoľahlivé firemné údaje pre rozhodovanie a nepretržité monitorovanie. SIMS poskytuje jedinečný zdroj údajov na identifikáciu, overovanie, skríning a monitorovanie konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov prostredníctvom moderných rozhraní, ktoré sú integrovateľné do vašich existujúcich pracovných tokov.

INFORMÁCIE NA DLANI ALEBO KTO SME
SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.
analýzy a rešerše
Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.
spravodajská agentúra
SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.
najväčší na trhu
SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.
denná aktualizácia
SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.
893800
aktívne podniky
50533
subjekty v kríze
10959
exportéri
15257
importéri
626
firmy s vlastníkom z Cypru
11615
firmy s vlastníkom z Česka
11733
firmy s vlastníkom z Maďarska
2016
firmy s vlastníkom z Poľska
"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"
"Nikto nie je sám dosť múdry"