Za účelom zabezpečenia korektného fungovania našej webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

DOMÁCE EKONOMICKÉ SPRAVODAJSTVO: Nemecký výrobca zámkov a kovaní do dverí a okien Gretsch-Unitas zdvojnásobí svoju výrobu v nitrianskej firme GU Slovensko. Po investíciách by v nej malo pracovať 600 ľudí, bude tak mať o 200 pracovníkov viac ako koncom minulého roka. (Denník N) | Prípravy na nábeh nového projektu v bratislavskom závode Volkswagen (VW) Slovakia sú v plnom prúde a pokračujú aj napriek aktuálnej situácii s cenami energií. V súvislosti s príchodom nového projektu začne VW prijímať nových zamestnancov počas najbližších mesiacov. Celkovo pôjde rádovo o stovky nových pracovných miest. (SITA) | Od 3.10.2022 spoločnosť SiMS, a.s. po 30-tich rokoch mení ratingovú škálu. Na výpočte ratingu sa nič nemení. Naďalej bude vyjadrovať ekonomickú silu - schopnosť subjektu splácať svoje záväzky. Súčasná škála SiMS Ratingu: A, B, C, D, E,F,G sa mení na: Aa, Ab, Ac, B, Ca, Cb, Cc. (AEIA - SiMS, a.s.) | Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR vyhrala súdny spor v právnej veci žalobcu SŠHR proti žalovanému A-testing, s.r.o. o zaplatenie 3 885 000 € spolu s príslušenstvom. Ide o súdny spor, keď SŠHR uzatvorila zmluvu, v zmysle ktorej mala A-testing dodať 10 miliónov rúšok. Firma dostala zálohovú platbu vo výške 3 885 000 €. A-testing predmetne rúška nikdy nedodala a po odstúpení od zmluvy odmietala vrátiť poskytnutú zálohu. (TASR) | Slovenský investičný fond CB ESPRI Impact One, ktorý sa zameriava na organizácie s pozitívnym spoločenským vplyvom, počas leta realizoval prvé štyri investície v celkovej výške 1,2 mil. €. Investície majú podporiť rozvoj inovatívnych technologických startupov. Úver poskytli spoločnostiam Powerful Medical, AgeVolt, ProAmante a Cibeka. (Denník N) | Zväz stavebných podnikateľov Slovenska upozorňuje, že v okolitých štátoch vládne stavebný boom, Slovensko je však výnimkou. Stavebného materiálu je nedostatok. Ceny stavebných materiálov raketovo vzrástli. Môže za to nielen energetická kríza, zdražovanie tohto sortimentu sa začalo už počas koronavírusovej pandémie. Rastú aj ceny stavebných prác, v júni medziročne až o 16,9 %. (Trend) | Objem nákladnej prepravy v júli 2022 medziročne výraznejšie poklesol. Celkovo sa previezlo 16,8 milióna ton tovaru, čo bolo medziročne menej o 13,3 %. Z pohľadu objemu prepraveného tovaru bol júl zatiaľ najslabším mesiacom tohto roku. (ŠÚ SR) | Tržby v odvetví doprava a skladovanie boli v júli 2022 oproti vlaňajšku vyššie o 30,6 %. Výsledok ovplyvnil najmä nárast najvýznamnejšej pozemnej dopravy a dopravy potrubím, ako aj druhej najväčšej zložky, skladových a pomocných činností. Tržby v leteckej doprave medziročne vzrástli viac ako trojnásobne. (TASR) | Daňové a odvodové príjmy by mali byť v tomto roku o 555 mil. € vyššie, ako sa očakávalo v júni tohto roka. Vyplýva to z aktuálnej daňovej prognózy. Oproti rozpočtu na tento rok by mali byť daňové príjmy vyššie o 2,17 mld. €. Výber dane z príjmov právnických osôb v tomto roku sa oproti júnovej prognóze zlepšil o 51 mil. €. (Webnoviny) | Štátny rozpočet bude mať v tomto roku príjmy 21,471 mld. € a výdavky vo výške 26,945 mld. €. Ministerstvo financií SR tak oproti pôvodne schválenému rozpočtu zvýšilo príjmy aj výdavky o približne 1,5 mld. €. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnom rozpočte. (Trend) | Región hornej Nitry dostane v budúcom programovom období na projekty ďalších 21,8 mil. €. Financie tam poputujú v rámci inštitútu udržateľného mestského rozvoja. Ide o ďalšiu finančnú pomoc, ktorá doplní zdroje na transformáciu regiónu po ukončení ťažby uhlia. (SME) | Výmera moderných kancelárskych priestorov sa v Bratislave za desať rokov zväčšila o štvrtinu a od roku 2008 o takmer 60 %. Spôsobila to hromadná výstavba administratívnych budov. Vyplýva to z aktuálnej analýzy investičnej spoločnosti Wood & Company. V súčasnosti plocha moderných kancelárskych priestorov v hlavnom meste Slovenska predstavuje 1,96 mil. m2. (TASR) | Ak štát prijme novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, predíde problémom v priemysle, ktorý je hnacím motorom slovenskej ekonomiky. Novelizácia podľa firmy Slovalco, dá jej, ako aj ostatným firmám, ktoré už odstavili výrobu, nádej na opätovný reštart. (Webnoviny) | Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku v auguste tohto roka stúpol. V minulom mesiaci na Slovensku pracovalo 83-tisíc cudzincov, čo bolo o 1,7 tisíca osôb viac ako v júli tohto roka. Medziročne išlo o nárast o 14,2 tisíca cudzincov. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. (SITA) |

Vitajte

vo svete informácií
Informácie tvoria úspech - SIMS tvorí informácie

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

Informácie

Firemné informácie vám umožnia prístup k našej najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR. Informácie zo spravodajstva SIMS vás presvedčia o tom, že práca s nimi môže byť rýchla a ľahká.

Riadenie

Na zabezpečenie presnosti a použiteľnosti vašich údajov je potrebná dobrá úroveň riadenia. Začnite budovaním „základnej pravdy“ - súboru správnych údajov o subjektoch a jednotlivcoch, napríklad od externého poskytovateľa, ako je SIMS, proti ktorému je možné overiť všetky ostatné údaje. Ak svojim údajom môžete dôverovať, rýchlo ich budete môcť škálovať.

Pochopenie

Prezeraním údajov o firmách a ich sieťach - získate širšie pochopenie správania a sféry vplyvu jednotlivca. Dokážete odhaliť zdanlivo neprepojené podniky, ktoré majú skutočného spoločného vlastníka, a pomôže vám odhaliť siete podozrivých podnikov.

Odhalenie

Ak firemné informácie začnete používať inteligentnejšie, zistíte, že súlad s rôznymi aspektmi a každodenné činnosti sú oveľa jednoduchšie. Uvidíte skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, a „zlí herci“ sa budú pred vami ťažšie skrývať.

Integrácia

Objavte naše riešenia, rýchle a spoľahlivé firemné údaje pre rozhodovanie a nepretržité monitorovanie. SIMS poskytuje jedinečný zdroj údajov na identifikáciu, overovanie, skríning a monitorovanie konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov prostredníctvom moderných rozhraní, ktoré sú integrovateľné do vašich existujúcich pracovných tokov.

INFORMÁCIE NA DLANI ALEBO KTO SME
SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.
analýzy a rešerše
Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.
spravodajská agentúra
SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.
najväčší na trhu
SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.
denná aktualizácia
SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.
900385
aktívne podniky
50552
subjekty v kríze
10989
exportéri
15284
importéri
630
firmy s vlastníkom z Cypru
11716
firmy s vlastníkom z Česka
11781
firmy s vlastníkom z Maďarska
2028
firmy s vlastníkom z Poľska
"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"
"Nikto nie je sám dosť múdry"