DOMÁCE EKONOMICKÉ SPRAVODAJSTVO: Antivírusová spoločnosť Eset vlani zvýšila tržby o 14 % na takmer 640 mil. €, tento rok by mali podľa riaditeľa firmy presiahnuť 700 mil. €. Eset sa síce po útoku na Ukrajinu stiahol z ruského i bieloruského trhu, no vojna zároveň zvýšila investície vlád i firiem do kyberbezpečnosti. (Denník N) | Slovenský plynárenský priemysel (SPP) naďalej patrí medzi slovenských lídrov na trhu s energiami. Spoločnosť za minulý rok stabilizovala svoj trhový podiel v dodávke plynu na úrovni takmer 58 % a v dodávke elektriny pre domácnosti na takmer 12 %. Firma očakáva, že výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti bude priaznivý. (Webnoviny) | O spoluprácu so švédskou automobilkou Volvo prejavilo doteraz záujem viac ako 400 slovenských firiem, uviedla Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu. (SME) | Najnižšiu cenu za výstavbu obchvatu Sabinova na ceste prvej triedy I/68 v dĺžke 10 km navrhlo združenie stavebných spoločností v skupine Hochtief. Slovenská správa ciest vyhodnotila ponuky, zatiaľ ale neuviedla, akú cenu úspešný uchádzač navrhol. Celková odhadovaná hodnota stavebných prác bola 61,2 mil. € bez dane z pridanej hodnoty. (SITA) | Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR pomôže prostredníctvom grantového programu malým a stredným podnikom získať finančnú podporu. Vo fonde na podporu podnikateľov, ktorého cieľom je ochrana práva duševného vlastníctva a pomoc pri rozvoji každého podniku, je vyčlenených 60,1 mil. €. (TASR) | Ceny priemyselných výrobcov na Slovensku boli v decembri 2022 medziročne vyššie o 33,5 %, dôvodom bolo najmä zdraženie elektriny, plynu a pohonných hmôt, informuje Štatistický úrad SR. Medzimesačne však ceny klesli o 2,5 %. (Denník N) | V decembri 2022 boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne vyššie o 35,3 %. Ceny rastlinných výrobkov boli medziročne vyššie o 35,1 %, ceny živočíšnych výrobkov vzrástli o 35,7 %. (ŠÚ SR) | Ceny stavebných prác boli v decembri 2022 medziročne vyššie o 20,9 %, v súhrne za celý rok 2022 stavebné práce vzrástli o 18,3 %. Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v decembri minulého roku medziročne vyššie o 13,3 %, v porovnaní s novembrom 2022 však mierne klesli. V súhrne od začiatku roka rast dosiahol 22,9 %. (TASR) | Slovenskú ekonomiku pravdepodobne čaká recesia na prelome rokov 2022 a 2023, prípadne v prvom polroku 2023, s následným veľmi miernym a postupným zotavením. Pri takomto scenári by tempo rastu reálneho hrubého domáceho produktu za celý rok mohlo dosiahnuť do 1 %. Vyplýva to z makroekonomickej prognózy na rok 2023, ktorú predstavila Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). (Trend) | Reálna spotreba domácností v eurozóne na jedného člena v 3. štvrťroku 2022 medzikvartálne stúpla o 0,5 % po tom, ako v predošlom štvrťroku vzrástla tiež o 0,5 %. V rámci celej EÚ reálna spotreba domácností na jedného člena v 3. štvrťroku vlaňajška medzikvartálne stúpla o 0,7 % po raste o 0,4 % v predchádzajúcom štvrťroku. (SITA) | Údaje Európske centrálnej banky (ECB) ukázali, že medziročný rast úverov súkromnému sektoru v decembri klesol na 4,2 % z novembrových 5,1 %. Úvery domácnostiam v eurozóne sa v decembri 2022 zvýšili medziročne o 3,8 %, čo bol ich najmenší nárast od mája 2021 a úvery na bývanie stúpli o 4,4 %. Len rast spotrebných úverov sa mierne zrýchlil na 3,1 % z 3 %. Firemné úvery sa v decembri zvýšili o 6,3 %. (TASR) |

SIMS, a.s.

Za účelom zabezpečenia korektného fungovania našej webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

Vitajte

vo svete informácií
Informácie tvoria úspech - SIMS tvorí informácie

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

Informácie

Firemné informácie vám umožnia prístup k našej najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR. Informácie zo spravodajstva SIMS vás presvedčia o tom, že práca s nimi môže byť rýchla a ľahká.

Riadenie

Na zabezpečenie presnosti a použiteľnosti vašich údajov je potrebná dobrá úroveň riadenia. Začnite budovaním „základnej pravdy“ - súboru správnych údajov o subjektoch a jednotlivcoch, napríklad od externého poskytovateľa, ako je SIMS, proti ktorému je možné overiť všetky ostatné údaje. Ak svojim údajom môžete dôverovať, rýchlo ich budete môcť škálovať.

Pochopenie

Prezeraním údajov o firmách a ich sieťach - získate širšie pochopenie správania a sféry vplyvu jednotlivca. Dokážete odhaliť zdanlivo neprepojené podniky, ktoré majú skutočného spoločného vlastníka, a pomôže vám odhaliť siete podozrivých podnikov.

Odhalenie

Ak firemné informácie začnete používať inteligentnejšie, zistíte, že súlad s rôznymi aspektmi a každodenné činnosti sú oveľa jednoduchšie. Uvidíte skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, a „zlí herci“ sa budú pred vami ťažšie skrývať.

Integrácia

Objavte naše riešenia, rýchle a spoľahlivé firemné údaje pre rozhodovanie a nepretržité monitorovanie. SIMS poskytuje jedinečný zdroj údajov na identifikáciu, overovanie, skríning a monitorovanie konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov prostredníctvom moderných rozhraní, ktoré sú integrovateľné do vašich existujúcich pracovných tokov.

INFORMÁCIE NA DLANI ALEBO KTO SME
SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.
analýzy a rešerše
Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.
spravodajská agentúra
SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.
najväčší na trhu
SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.
denná aktualizácia
SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.
908333
aktívne podniky
50588
subjekty v kríze
11096
exportéri
15335
importéri
626
firmy s vlastníkom z Cypru
11913
firmy s vlastníkom z Česka
11704
firmy s vlastníkom z Maďarska
2036
firmy s vlastníkom z Poľska
"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"
"Nikto nie je sám dosť múdry"