DOMÁCE EKONOMICKÉ SPRAVODAJSTVO: Zbrojárska firma Grand Power tento rok oznámila, že v Kremnických Baniach pripravuje výstavbu novej fabriky. Malo by ísť o moderný, plne automatizovaný závod na výrobu zbraní. Investícia na jeho výstavbu dosiahne 18 mil. € a vytvorí 40 pracovných miest. Firma ťaží zo zákaziek z USA aj z ďalších štátov po celom svete. (SME) | Spoločnosť Novosedlík Real plánuje vybudovanie obchodno-výrobnoskladovacích priestorov v Nitre. Predpokladané celkové náklady na výstavbu dosiahnu 10 mil. €. V N-Parku Nitra by mali pôsobiť firmy z oblasti ľahkej montáže a skladovania, vybudované budú aj komerčné priestory pre obchod a služby. (SiMS) | V Piešťanoch odovzdali modernizovanú autobusovú stanicu. Firma Ingdop českého podnikateľa Luděka Břečku do nej investovala vyše 2 mil. €, mesto sa finančne na rekonštrukcii nepodieľalo. (Denník N) | Európska komisia zatiaľ neposudzuje možné zvrátenie splnenia míľnika zavedení výdavkových limitov do štátneho rozpočtu, nakoľko sa o zákone roka ešte v parlamente nehlasovalo. Výdavkové limity by však mali byť v rozpočte zakomponované, uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Slovensku hrozí za nedodržanie vlastného záväzku v pláne obnovy zastavenie platieb. (Trend) | Zamestnávatelia za posledný mesiac vytvorili na pracovno-poradenskom portáli Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk) 5 000 nových voľných pracovných miest, o 1 500 menej než v októbri. K dispozícii je 20 000 pracovných ponúk od 3 000 zamestnávateľov. (TASR) | Aj keď sa úhrnná plodnosť po svojom minime v roku 2001 začala zotavovať, nikdy znovu neprekročila ani hodnotu 1,7 detí na jednu ženu. To znamená, že počet obyvateľov krajiny sa podľa analytikov bez masívnej imigrácie už bude dlhodobo znižovať. (SME) | Cena práce na Slovensku v posledných rokoch rástla rýchlejšie ako u susedov z Vyšehradskej štvorky. Novela Zákonníka práce, ktorú tento týždeň schválil parlament, ju zdraží ešte viac. Zamestnávatelia a ekonómovia upozorňujú, že v časoch drahých energií povedú zvýšené náklady na pracovnú silu k prepúšťaniu a ďalšiemu rastu cien. (Denník N) | Cestovný ruch sa podieľal v roku 2020 na tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska len 1,45 %. V turisticky rekordnom roku 2019 pritom tvoril 2,86 % výkonu slovenskej ekonomiky. Cestovný ruch je odvetvie, ktoré pre pandémiu najviac čelilo rozsiahlym obmedzeniam, a teda aj najväčším stratám. (ŠÚ SR) | Medzera pri výbere dane z pridanej hodnoty (DPH) na Slovensku sa v roku 2020 znížila na 13,9 %, čo predstavuje najlepší výsledok od roku 2000. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia Európskej komisie (EK). Štátom EÚ sa podľa správy EK podarilo v roku 2020 znížiť medzeru DPH medziročne o približne 2 percentuálne body, z 11 % na 9,1 %. (TASR) | Európska komisia navrhla nové pravidlá daňovej transparentnosti pre všetkých poskytovateľov služieb uľahčujúcich transakcie s kryptoaktívami klientom, ktorí sú rezidentmi v EÚ. Navrhované pravidlá sú doplnením nariadenia o trhoch s kryptoaktívami a predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. (www.aktuality.sk) |

SIMS, a.s.

Za účelom zabezpečenia korektného fungovania našej webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

Vitajte

vo svete informácií
Informácie tvoria úspech - SIMS tvorí informácie

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

Informácie

Firemné informácie vám umožnia prístup k našej najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR. Informácie zo spravodajstva SIMS vás presvedčia o tom, že práca s nimi môže byť rýchla a ľahká.

Riadenie

Na zabezpečenie presnosti a použiteľnosti vašich údajov je potrebná dobrá úroveň riadenia. Začnite budovaním „základnej pravdy“ - súboru správnych údajov o subjektoch a jednotlivcoch, napríklad od externého poskytovateľa, ako je SIMS, proti ktorému je možné overiť všetky ostatné údaje. Ak svojim údajom môžete dôverovať, rýchlo ich budete môcť škálovať.

Pochopenie

Prezeraním údajov o firmách a ich sieťach - získate širšie pochopenie správania a sféry vplyvu jednotlivca. Dokážete odhaliť zdanlivo neprepojené podniky, ktoré majú skutočného spoločného vlastníka, a pomôže vám odhaliť siete podozrivých podnikov.

Odhalenie

Ak firemné informácie začnete používať inteligentnejšie, zistíte, že súlad s rôznymi aspektmi a každodenné činnosti sú oveľa jednoduchšie. Uvidíte skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, a „zlí herci“ sa budú pred vami ťažšie skrývať.

Integrácia

Objavte naše riešenia, rýchle a spoľahlivé firemné údaje pre rozhodovanie a nepretržité monitorovanie. SIMS poskytuje jedinečný zdroj údajov na identifikáciu, overovanie, skríning a monitorovanie konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov prostredníctvom moderných rozhraní, ktoré sú integrovateľné do vašich existujúcich pracovných tokov.

INFORMÁCIE NA DLANI ALEBO KTO SME
SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.
analýzy a rešerše
Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.
spravodajská agentúra
SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.
najväčší na trhu
SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.
denná aktualizácia
SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.
906158
aktívne podniky
50571
subjekty v kríze
11035
exportéri
15301
importéri
629
firmy s vlastníkom z Cypru
11777
firmy s vlastníkom z Česka
11725
firmy s vlastníkom z Maďarska
2031
firmy s vlastníkom z Poľska
"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"
"Nikto nie je sám dosť múdry"