Pre lepší zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme používateľské prostredie. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

DOMÁCE EKONOMICKÉ SPRAVODAJSTVO: Veriteľský výbor schválil predložený reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia (ACS). Nezabezpečení veritelia majú podľa neho získať uspokojenie pohľadávok do výšky 72,98 % v horizonte piatich rokov. Ďalším krokom bude schvaľovacia schôdza veriteľov, na ktorej budú o prijatí reštrukturalizačného plánu rozhodovať. (Webnoviny) | Nemecká strojárenská spoločnosť Vaillant Group Heat Pump Production vybuduje v Senici prevádzku na výrobu tepelných čerpadiel kombinovanú s technologickým centrom za 120 mil. €. Na túto investíciu firma dostane štátny stimul vo výške 18 mil. € vo forme úľavy na dani z príjmov. Spoločnosť by mala do roku 2026 vytvoriť 841 nových pracovných miest. (TASR) | Česká skupina Pale Fire Capital investovala 2,3 mil. € do slovenskej firmy CF Group, ktorá investuje do technologických startupov v gastre a foodtechu. Do portfólia CF Group patria gastronomické koncepty Regal Burger, Poke Bistro, La Garnacha alebo Chuck&Frida. CF Group použila časť investície na získanie väčšinového podielu v rozvíjajúcej sa sieti Banh-mi-Ba. (Denník N) | Medziročne zaznamenali investície bánk do nehnuteľností v regióne strednej a východnej Európy pokles o 22 %. Na Slovensku však objem týchto investícií stúpol a rast bol najrýchlejší v regióne. Celkové percento problémových úverov na nehnuteľnosti je nízke, i keď oproti minulému roku stúplo, a na Slovensku sa pohybuje do 5 %. Tieto zistenia vyplynuli z KPMG štúdie Property Lending Barometer 2021. (Webnoviny) | Novela zákona o správe daní (daňový poriadok) z dielne Ministerstva financií SR vylúči daňovo nespoľahlivé osoby. Právnu normu schválili poslanci Národnej rady SR. Cieľom je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností. (TASR) | Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje druhú výzvu Zelená nafta 2021. V rámci prvej výzvy PPA prijala 2 462 žiadostí v celkovej výške 26 mil. €. Poľnohospodári majú teraz šancu vyčerpať celú sumu 30 mil. € vyčlenenú na tento účel. (www.openiazoch.sk) | Celkový objem nákladnej prepravy v auguste 2021 dosiahol 23 miliónov ton, klesol o 5,7 %. V porovnaní s augustom 2019 preprava tovarov zaostávala o 7,6 %. Z celkového objemu podniky verejnej nákladnej dopravy, ktoré majú dopravu ako hlavnú podnikateľskú činnosť, prepravili 13,6 milióna ton tovaru, čo medziročne predstavuje zníženie o 9,9 %. (TASR) | Predaje elektromobilov na Slovensku rastú, o čom svedčia aj štatistiky za posledné tri mesiace. V treťom kvartáli 2021 sa predalo 282 elektromobilov. Za celých 9 mesiacov tohto roka sa u nás predalo najviac elektromobilov značky Volkswagen. Na Slovensku sa za posledný rok registrovalo iba jedno auto na vodíkový pohon. Ide o novú Toyotu Mirai. (Denník N) | Nálada v slovenskej ekonomike sa v októbri začala opäť zhoršovať, klesla najnižšie od marca. Indikátor ekonomického sentimentu od Štatistického úradu SR sa znížil na 97 bodov, v septembri bol na 101,1 bodu. (Denník N) | Celková hodnota agropotravinárskeho obchodu EÚ za január až júl 2021 dosiahla 183,8 mld. €. Predstavuje to medziročný nárast o 3,2 %. Vývoz bol takmer o 6 % vyšší na úrovni 111,4 mld. €, pričom dovoz mierne klesol o 0,2 % na 72,4 mld. €. To odráža celkový prebytok agropotravinárskeho obchodu vo výške 39 mld. €, čo predstavuje nárast o 18 % v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška. (Webnoviny) | Rast peňažnej zásoby v eurozóne sa minulý mesiac spomalil. Podľa Európskej centrálnej banky (ECB) menový agregát M3 (indikátor peňažnej zásoby) vzrástol v septembri medziročne o 7,4 % po 7,9 % v predchádzajúcom mesiaci. Tempo rastu bolo o niečo slabšie v porovnaní s očakávaniami ekonómov. (Trend) | Úvery súkromnému sektoru v eurozóne zaznamenali v septembri spomalenie rastu. Rast úverov domácnostiam vzrástol o 4,1 % oproti augustovému rastu o 4,2 %. Rast úverov podnikom mimo finančného sektora sa však zrýchlil, keď dosiahol 2,1 % oproti úrovni 1,5 % v auguste. Celkovo sa tak úvery súkromnému sektoru zvýšili v septembri o 3,2 %. (www.openiazoch.sk) |

Vitajte

vo svete informácií
Informácie tvoria úspech - SIMS tvorí informácie

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

Informácie

Firemné informácie vám umožnia prístup k našej najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR. Informácie zo spravodajstva SIMS vás presvedčia o tom, že práca s nimi môže byť rýchla a ľahká.

Riadenie

Na zabezpečenie presnosti a použiteľnosti vašich údajov je potrebná dobrá úroveň riadenia. Začnite budovaním „základnej pravdy“ - súboru správnych údajov o subjektoch a jednotlivcoch, napríklad od externého poskytovateľa, ako je SIMS, proti ktorému je možné overiť všetky ostatné údaje. Ak svojim údajom môžete dôverovať, rýchlo ich budete môcť škálovať.

Pochopenie

Prezeraním údajov o firmách a ich sieťach - získate širšie pochopenie správania a sféry vplyvu jednotlivca. Dokážete odhaliť zdanlivo neprepojené podniky, ktoré majú skutočného spoločného vlastníka, a pomôže vám odhaliť siete podozrivých podnikov.

Odhalenie

Ak firemné informácie začnete používať inteligentnejšie, zistíte, že súlad s rôznymi aspektmi a každodenné činnosti sú oveľa jednoduchšie. Uvidíte skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, a „zlí herci“ sa budú pred vami ťažšie skrývať.

Integrácia

Objavte naše riešenia, rýchle a spoľahlivé firemné údaje pre rozhodovanie a nepretržité monitorovanie. SIMS poskytuje jedinečný zdroj údajov na identifikáciu, overovanie, skríning a monitorovanie konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov prostredníctvom moderných rozhraní, ktoré sú integrovateľné do vašich existujúcich pracovných tokov.

INFORMÁCIE NA DLANI ALEBO KTO SME
SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.
analýzy a rešerše
Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.
spravodajská agentúra
SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.
najväčší na trhu
SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.
denná aktualizácia
SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.
882155
aktívne podniky
51926
subjekty v kríze
10464
exportéri
14885
importéri
702
firmy s vlastníkom z Cypru
11358
firmy s vlastníkom z Česka
11498
firmy s vlastníkom z Maďarska
2009
firmy s vlastníkom z Poľska
"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"
"Nikto nie je sám dosť múdry"