Pre lepší zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme používateľské prostredie. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

DOMÁCE EKONOMICKÉ SPRAVODAJSTVO: Sociálna poisťovňa (SP) by mala tento rok ukončiť s prebytkom 781 mil. €. Poisťovňa by pritom mala v tomto roku dostať zo štátneho rozpočtu finančnú výpomoc v sume 749,2 mil. € a 656,7 mil. € predstavuje prebytok poisťovne za rok 2020. (Zdroj: Webnoviny) | Hlavné insolvenčné konanie s firmou Arca Investments sa bude konať v Česku. Pôvodne malo byť na Slovensku, čo kritizovali českí veritelia. Bude sa tam riešiť slovenská aj česká časť prípadu. (Zdroj: Denník N) | V septembri sa na mýte vybralo 19,68 mil. €. Za celý tretí štvrťrok dosiahol výber mýta 58,04 mil. €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa vybralo viac o 2,75 mil. €. (Zdroj: TASR) | Slováci míňajú na potraviny takmer pätinu zo svojich rodinných rozpočtov. Slovensko je tak nad európskym priemerom, nakoľko priemerné náklady na potraviny a nealkoholické nápoje európskych domácností tvoria len 13 % z celkových nákladov. (Zdroj: TASR) | Priemerná absolútna cena bytu v Bratislave v 3. kvartáli tohto roka prekonala štvrť milióna eur, aj napriek tomu, že sa priemerná rozloha bytov znižuje. Medziročne tak byty zdraželi o 15 % a oproti 2. kvartálu tohto roka o 1,6 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk) | Index ekonomického sentimentu poklesol na najnižšiu úroveň od mája 2020. Podľa prieskumu CFA Society Slovakia pokračoval v septembri v strmom poklese, keď z augustovej hodnoty -3 body klesol na -28 bodov. Hlavným dôvodom, prečo ekonómovia naďalej očakávajú spomaľovanie slovenskej ekonomiky, je predpoklad sprísnenia pandemických opatrení. (Zdroj: TASR) | Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v odvetví priemyslu v auguste tohto roka medzimesačne znížili o 4,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR. V auguste 2021 dosiahli nové objednávky v priemysle celkový objem zhruba 3,94 mld. €. V porovnaní s vlaňajším augustom sa znížili o 13,7 %. (Zdroj: TASR) | Registrácie nových osobných automobilov v septembri dosiahli 5 797 vozidiel. Medziročne tak poklesli o 8,71 %. Vyplýva to z údajov Zväzu automobilového priemyslu SR. (Zdroj: TASR) | Slovensko vyčerpalo z peňazí EÚ v programovom období 2014 až 2020 k 30. septembru tohto roka 7,558 mld. €, teda 45,32 % z celkovej ich alokácie 16,678 mld. €. Oproti koncu minulého roka čerpanie vzrástlo o 1,124 mld. €. Do konca roku 2023 zostáva z uvedeného obdobia využiť ešte 9,12 mld. €, čiže takmer 55 % európskych zdrojov. (Zdroj: Webnoviny) | Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vníma pozitívne, že vládne ciele predpokladajú zníženie deficitu pod úroveň 3 % hrubého domáceho produktu už v roku 2023 a ďalej predpokladajú znižovanie aj v roku 2024. Návrh rozpočtu však neobsahuje opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov. (Zdroj: SME) | Až 96,5 milióna obyvateľov EÚ, čiže 21,9 %, bolo v minulom roku ohrozených chudobou. V najhoršej pozícii bolo Rumunsko, kde sa to týkalo až 35,8 % populácie. Najmenšia časť obyvateľstva bola vlani chudobou ohrozená v Českej republike, a to 11,5 %. Na druhej najlepšej priečke bolo Slovensko, v ktorom bolo ohrozených 13,8 % populácie. (Zdroj: Webnoviny) | Obchodný prebytok eurozóny bol v auguste výrazne nižší, než sa očakávalo. Hlavným dôvodom bolo zvýšenie cien energií, ktoré zdražilo ich dovoz. Objem exportovaných tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v auguste 2021 dosiahol 184,3 mld. €, uviedol vo svojom prvom odhade Eurostat. To bolo o 18,2 % viac ako v rovnakom mesiaci pred rokom. (Zdroj: Trend) |

Vitajte

vo svete informácií
Informácie tvoria úspech - SIMS tvorí informácie

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

Informácie

Firemné informácie vám umožnia prístup k našej najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR. Informácie zo spravodajstva SIMS vás presvedčia o tom, že práca s nimi môže byť rýchla a ľahká.

Riadenie

Na zabezpečenie presnosti a použiteľnosti vašich údajov je potrebná dobrá úroveň riadenia. Začnite budovaním „základnej pravdy“ - súboru správnych údajov o subjektoch a jednotlivcoch, napríklad od externého poskytovateľa, ako je SIMS, proti ktorému je možné overiť všetky ostatné údaje. Ak svojim údajom môžete dôverovať, rýchlo ich budete môcť škálovať.

Pochopenie

Prezeraním údajov o firmách a ich sieťach - získate širšie pochopenie správania a sféry vplyvu jednotlivca. Dokážete odhaliť zdanlivo neprepojené podniky, ktoré majú skutočného spoločného vlastníka, a pomôže vám odhaliť siete podozrivých podnikov.

Odhalenie

Ak firemné informácie začnete používať inteligentnejšie, zistíte, že súlad s rôznymi aspektmi a každodenné činnosti sú oveľa jednoduchšie. Uvidíte skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, a „zlí herci“ sa budú pred vami ťažšie skrývať.

Integrácia

Objavte naše riešenia, rýchle a spoľahlivé firemné údaje pre rozhodovanie a nepretržité monitorovanie. SIMS poskytuje jedinečný zdroj údajov na identifikáciu, overovanie, skríning a monitorovanie konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov prostredníctvom moderných rozhraní, ktoré sú integrovateľné do vašich existujúcich pracovných tokov.

INFORMÁCIE NA DLANI ALEBO KTO SME
SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.
analýzy a rešerše
Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.
spravodajská agentúra
SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.
najväčší na trhu
SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.
denná aktualizácia
SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.
881006
aktívne podniky
51921
subjekty v kríze
10434
exportéri
14860
importéri
707
firmy s vlastníkom z Cypru
11394
firmy s vlastníkom z Česka
11512
firmy s vlastníkom z Maďarska
2012
firmy s vlastníkom z Poľska
"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"
"Nikto nie je sám dosť múdry"