Pre lepší zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme používateľské prostredie. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

DOMÁCE EKONOMICKÉ SPRAVODAJSTVO: Volkswagen v Stupave končí. Výroba z najmenšej fabriky sa začiatkom roka presunie do Bratislavy a do Nemecka. Na Záhorí funguje fabrika od roku 2014 a aktuálne tam pracuje asi 60 zamestnancov. V strojárni sa vyrábajú robotické ruky či zváracie kliešte. Závod tvrdí, že rušenie prevádzky nie je spojené s aktuálnou krízou. (www.tvnoviny.sk) | Zatiaľ čo európske automobilky rátajú miliardové škody, kórejské značky Kia a Hyundai u nás či v Česku prekonávajú rekordy. Majú totiž to, čo ostatným chýba – polovodiče. Doposiaľ sa spoločnosti Kia Slovakia darilo vyhnúť výraznejším zastaveniam výroby. (Hospodárske noviny) | Hlohovecká farmaceutická fabrika Saneca Pharmaceuticals plánuje investovať do nových liniek na granuláciu a balenie liekov 4 mil. €. Investície bývalej Slovakofarmy sa zdynamizovali potom, čo k jej majiteľom zo skupiny Wood & Company pribudla aj priemyselná skupina Jána Sabola. (Denník N) | Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce je bližšie k definitívnemu spusteniu svojej prevádzky. Rozkladová respektíve odvolacia komisia zložená z externých špecialistov totiž odporučila Úradu jadrového dozoru SR odvolanie rakúskej organizácie Global 2000 zamietnuť a potvrdiť prvostupňové rozhodnutie úradu. S najväčšou pravdepodobnosťou začne tretí mochovský blok s výrobou elektriny v prvom štvrťroku budúceho roka. (Webnoviny) | Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) nezistil pri audite zmlúv a hospodárenia RTVS žiadne zásadné nedostatky. Voči médiu nebolo v súvislosti s kontrolou začaté žiadne správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny. Zistené nedostatky mali byť administratívno-technického charakteru. (TASR) | Proces vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku ide do finále. Potom, čo Rada guvernérov Európskej centrálnej banky schválila ukončenie účasti Národného centrálneho depozitára cenných papierov (NCDCP) v systéme na zúčtovanie cenných papierov, začne od 15. novembra po migrácii klientskych aktív obsluhovať Centrálny depozitár cenných papierov aj klientov NCDCP. (TASR) | Podmienky na vyplatenie preddavkov od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na priamu podporu splnilo 4 515 žiadateľov. PPA vyplatí preddavky vo výške 50 % v celkovej sume vyše 21 mil. €. (Hospodárske noviny) | Sektor zdravotníctva od januára minulého roka ušetril 65 mil. €. Útvar hodnoty za peniaze vyhodnotil celkovo šesť opatrení. Úspory priniesli hlavne opatrenia v liekovej politike, ale aj zníženie výdavkov na prevádzku Všeobecnej zdravotnej poisťovne a optimalizácia prevádzkových nákladov univerzitných a fakultných nemocníc. (SME) | Na zimnú sezónu ma Slovensko dostatočné plynové rezervy. Ukázal to stress test, ktorý zadalo realizovať Ministerstvo hospodárstva SR. Pri teplotne priemernej zime by sa na Slovensku spotrebovalo 3,2 mld. m3 plynu počas vykurovacieho obdobia. (Denník N) | Od roku 2025 budú musieť mať samosprávy zavedený triedený zber textilu. Na Slovensku však nie je dostatok spracovateľov textilu. Nie je zatiaľ určená ani finančná zodpovednosť za nakladanie s textilným odpadom. (TASR) | Podľa polročnej analýzy vývoja spoločnosti KPMG zaznamenal globálny trh fúzií a akvizícií silný rast. Celosvetovo prebehlo už takmer 12 000 transakcií. V Európe bolo realizovaných 4 881 fúzií a akvizícií, z toho v strednej a východnej Európe ich bolo 382 a ich hodnota dosiahla viac ako 23 mld. €. (Trend) | Rozdiel medzi mzdami mužov a žien patrí na Slovensku stále k najvyšším v krajinách Európskej únie. Podľa Štatistického úradu SR bol v roku 2020 rozdiel medzi mužmi a ženami v priemerných nominálnych mesačných zárobkoch 17,8 %, pričom muži v priemere zarábali 1 446 € a ženy 1 191 €. (TASR) |

Vitajte

vo svete informácií
Informácie tvoria úspech - SIMS tvorí informácie

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

Informácie

Firemné informácie vám umožnia prístup k našej najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR. Informácie zo spravodajstva SIMS vás presvedčia o tom, že práca s nimi môže byť rýchla a ľahká.

Riadenie

Na zabezpečenie presnosti a použiteľnosti vašich údajov je potrebná dobrá úroveň riadenia. Začnite budovaním „základnej pravdy“ - súboru správnych údajov o subjektoch a jednotlivcoch, napríklad od externého poskytovateľa, ako je SIMS, proti ktorému je možné overiť všetky ostatné údaje. Ak svojim údajom môžete dôverovať, rýchlo ich budete môcť škálovať.

Pochopenie

Prezeraním údajov o firmách a ich sieťach - získate širšie pochopenie správania a sféry vplyvu jednotlivca. Dokážete odhaliť zdanlivo neprepojené podniky, ktoré majú skutočného spoločného vlastníka, a pomôže vám odhaliť siete podozrivých podnikov.

Odhalenie

Ak firemné informácie začnete používať inteligentnejšie, zistíte, že súlad s rôznymi aspektmi a každodenné činnosti sú oveľa jednoduchšie. Uvidíte skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, a „zlí herci“ sa budú pred vami ťažšie skrývať.

Integrácia

Objavte naše riešenia, rýchle a spoľahlivé firemné údaje pre rozhodovanie a nepretržité monitorovanie. SIMS poskytuje jedinečný zdroj údajov na identifikáciu, overovanie, skríning a monitorovanie konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov prostredníctvom moderných rozhraní, ktoré sú integrovateľné do vašich existujúcich pracovných tokov.

INFORMÁCIE NA DLANI ALEBO KTO SME
SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.
analýzy a rešerše
Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.
spravodajská agentúra
SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.
najväčší na trhu
SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.
denná aktualizácia
SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.
882155
aktívne podniky
51926
subjekty v kríze
10464
exportéri
14885
importéri
702
firmy s vlastníkom z Cypru
11358
firmy s vlastníkom z Česka
11498
firmy s vlastníkom z Maďarska
2009
firmy s vlastníkom z Poľska
"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"
"Nikto nie je sám dosť múdry"