Pre lepší zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme používateľské prostredie. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

DOMÁCE EKONOMICKÉ SPRAVODAJSTVO: Jubilejné štvormiliónte vozidlo zišlo z výrobnej linky trnavskej automobilky Stellantis (PCA Slovakia) 24. novembra. Takmer dve tretiny výroby smerujú na trhy vo Francúzsku, Taliansku, Veľkej Británii, Španielsku, Nemecku. (TASR) | Investičná skupina Thein českého podnikateľa Tomáša Budníka a J&T má v hľadáčiku novú oblasť biznisu. Po sérii investícií do technológií sa najnovšie chce zamerať na vodíkové technológie a služby. Fond sa zaujíma najmä o firmy z Česka a Slovenska, ktoré majú výrobný potenciál v celosvetovom meradle. (Trend) | Zmluvy na telekomunikačné služby spolu za 10 mil. € boli podpísané v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Konštatoval to Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý kontroloval zmluvy na telekomunikačné služby zadávané niektorými ministerstvami a Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS). Verejnoprávna RTVS sa obhajuje, že zadala zmluvy na základe výnimky zo zákona, ÚVO preukázal, že výnimku uplatnila v rozpore so zákonom. (Denník N) | Podľa poslednej novely zákona o zálohovaní jednorazových obalov je cieľom Slovenska od roku 2025 vyzbierať najmenej 90% plastových a kovových jednorazových obalov od nápojov. Spoločnosť Tomra Sorting dodáva slovenským maloobchodníkom tzv. zálohomaty. Analýzy odhadujú, že na Slovensku sa vyzbiera až 1,2 miliardy prázdnych obalov. (TASR) | Ministerstvo financií SR navrhuje znížiť štátne finančné aktíva v celkovej sume 59,5 mil. €. Ide o časť pohľadávok Slovenska voči zahraničiu, ktoré sú po lehote splatnosti a z rokovaní s dlžníckym štátom je zrejmé, že tento ich nesplní alebo nemôže splniť. (SME) | Taiwan uvažuje pri výrobe polovodičov o spolupráci s tromi východoeurópskymi krajinami, so Slovenskom, Českom a Litvou. Taiwan vytvorí pracovné skupiny s predstaviteľmi týchto štátov, ktorých cieľom bude vypracovanie stratégie spolupráce v oblasti čipov a poskytne štipendiá pre technický výcvik. (Trend) | Slovenský autopriemysel zatiaľ podľa Inštitútu finančnej politiky zvláda prechod k elektromobilom bez problémov. V podiele elektrických áut na celkovom vývoze osobných vozidiel je Slovensko s 9 % v EÚ štvrté, ďalšiu takmer tretinu vyvezených áut tvoria hybridy. (Denník N) | Platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorí boli registrovaní do 15. novembra, zostávajú posledné dni na to, aby Finančnej správe SR nahlásili bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Finančná správa bude zoznam účtov zverejňovať od 1. januára budúceho roka a denne ho bude aktualizovať. (TASR) | Preprava zemného plynu z Ruska na Slovensko dosahuje tohtoročné rekordy už dva týždne. Denne sa plynovodom cez Veľké Kapušany v súčasnosti prepraví vyše 94 mil. m3 zemného plynu. Ako vyplýva z informácií zverejnených slovenským prepravcom plynu, spoločnosťou Eustream, výraznejší pokles prepravy plynu zaznamenali naši plynári len dva dni. (SME) | Cena emisných kvót v EÚ sa vyšplhala na nové maximum nad 75 € za tonu. Dopyt po emisných povolenkách teraz podporujú vyššie ceny plynu, kvôli ktorým je pre elektrárenské spoločnosti ekonomickejšie využívať uhlie. Produkcia elektriny z uhlia vytvára dvojnásobné množstvo emisií oxidu uhličitého ako produkcia z plynu, takže vyžaduje viac emisných kvót. (Hospodárske noviny) | Predaj nových úžitkových vozidiel v Európskej únii klesol aj v októbri, už štvrtý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo. Ako informoval Zväz európskych výrobcov áut, v októbri sa v EÚ predalo celkovo 144 409 úžitkových vozidiel. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 16,4 %. V septembri klesol predaj o 12,3 %. (TASR) |

Vitajte

vo svete informácií
Informácie tvoria úspech - SIMS tvorí informácie

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

Informácie

Firemné informácie vám umožnia prístup k našej najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR. Informácie zo spravodajstva SIMS vás presvedčia o tom, že práca s nimi môže byť rýchla a ľahká.

Riadenie

Na zabezpečenie presnosti a použiteľnosti vašich údajov je potrebná dobrá úroveň riadenia. Začnite budovaním „základnej pravdy“ - súboru správnych údajov o subjektoch a jednotlivcoch, napríklad od externého poskytovateľa, ako je SIMS, proti ktorému je možné overiť všetky ostatné údaje. Ak svojim údajom môžete dôverovať, rýchlo ich budete môcť škálovať.

Pochopenie

Prezeraním údajov o firmách a ich sieťach - získate širšie pochopenie správania a sféry vplyvu jednotlivca. Dokážete odhaliť zdanlivo neprepojené podniky, ktoré majú skutočného spoločného vlastníka, a pomôže vám odhaliť siete podozrivých podnikov.

Odhalenie

Ak firemné informácie začnete používať inteligentnejšie, zistíte, že súlad s rôznymi aspektmi a každodenné činnosti sú oveľa jednoduchšie. Uvidíte skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, a „zlí herci“ sa budú pred vami ťažšie skrývať.

Integrácia

Objavte naše riešenia, rýchle a spoľahlivé firemné údaje pre rozhodovanie a nepretržité monitorovanie. SIMS poskytuje jedinečný zdroj údajov na identifikáciu, overovanie, skríning a monitorovanie konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov prostredníctvom moderných rozhraní, ktoré sú integrovateľné do vašich existujúcich pracovných tokov.

INFORMÁCIE NA DLANI ALEBO KTO SME
SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.
analýzy a rešerše
Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.
spravodajská agentúra
SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.
najväčší na trhu
SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.
denná aktualizácia
SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.
870131
aktívne podniky
51984
subjekty v kríze
10533
exportéri
14956
importéri
699
firmy s vlastníkom z Cypru
11329
firmy s vlastníkom z Česka
11499
firmy s vlastníkom z Maďarska
2009
firmy s vlastníkom z Poľska
"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"
"Nikto nie je sám dosť múdry"